HIPERTENZIJA       

Hipertenzija        
Hipertenzija predstavlja povecenje krvnog pritiska. Smatra se da je procenat obelelih od arterijske hipertenzije veci od 20% opšte populacije, odnosno veci od 30% kod odraslog stanovništva. Važnu ulogu u lecenju hipertenzije ima ishrana  
Main menu HIPERTENZIJA Hipertenzija
Ana